Mjesto: Brdo Gorica – Mediteranski vrt

Datum i vrijeme:
10. oktobar 13:00-14:00, 14:00-15:00
11. i 12. oktobar 12:00-13:00, 13:00-14:00

Realizacija: NVO „Udruženje ljubitelja Gorice i prirode“  i Glavni grad Podgorica

 

 


Mediteranski vrt obuhvata prostor površine 2000 m2, koji je lociran na brdu Gorica, na mjestu spajanja dva masiva, a obuhvata i prostoriju u podnožju pješačkog mosta. Osnovni cilj projekta „Mediteranski vrt“, koji je pokrenut kroz saradnju NVO „Udruženje ljubitelja Gorice i prirode“ i Glavnog grada Podgorice, jeste doprinos promociji biologije i bioloških istraživanja, kroz revitalizaciju biološki pasivnog prostora, odnosno kreiranje skladne prirodne cjeline koja će služiti u edukativne svrhe, prvenstveno predškolskoj, učeničkoj i studentskoj populaciji.

Ukazujući na „nevidljive“ i neiskorištene gradske prostore, želimo podstaći posjetioce festivala na razmišljanje, dijalog i iniciranje aktivnosti na drugim sličnim lokalitetima u pravcu njihovog održivog korišćenja i valorizacije.  Vrt je koncipiran kao svojevrsni inkubator za uzgoj i rasađivanje autohtonih mediteranskih biljaka (hrast, smokva, maslina, košćela…), kao i posebno značajnih endemskih i reliktnih biljnih vrsta, karakterističnih za brdo Goricu odnosno podneblje Mediterana u cjelini.

Od 460 registrovanih biljnih vrsta na Gorici, oko 50 ima status endema ili relikta. Pošumljavanje Gorice prije pola vijeka vršilo se uglavnom neautohtonim biljnim vrstama, koje su postale dominantne, dok su autohtone vrste opstale samo u fragmentima, pa je njihovo očuvanje i kontinuirani, planski uzgoj, prepoznato kao jedan od specifičnih ciljeva projekta.     

Jedan od posebnih ciljeva programa radionica “Zelena učionica na Gorici” je podsticanje mladih da, u prirodnom ambijentu, u učionici na otvorenom, prošire znanje o bogatstvu i značaju diverziteta živog svijeta koji nas okružuje i da kroz praktičnu primjenu stečenih znanja budu aktivni učesnici u očuvanju i unaprjeđivanju zelenih površina, čija je uloga posebno značajna u urbanim sredinama.