Smatra se da dekadni sistem kao osnova za račun potiče od starih vremena, kada su ljudi računali pomoću prstiju (a njih je 10 🙂 ). Da li ste se ikad zapitali zašto, kada računamo vrijeme, koristimo 365 da dijelimo godinu, 12 za mjesece, 24 da podijelimo dan?

Vavilonci su, na osnovu posmatranja kretanja Sunca, i na osnovu posmatranja pojava u prirodi, zaključili da se nakon 360 dana zatvara jedan prirodni ciklus nakon čega počinje novi. Taj vremenski period od 360 dana zovemo godina (nešto kasnije će se ovaj račun popraviti na 365 dana). U jednoj godini Mjesec kroz svoje mijene prođe 12 puta, jer jedan prolaz kroz mijene traje oko 30 dana. A taj broj 12 je pogodan jer se lako, bez ostatka, dijeli sa 1, 2, 3, 4 i 6. To znači da se godina od 360 dana dijeli sa 12, na 30 dana koliko traje jedan prolaz Mjeseca kroz sve svoje mijene. Vavilonci su, kao i drugi stari narodi, za računanje vremena koristili lunarni kalendar pa im je ovo bilo važno.

Pošto su godinu podijelili na 12 djelova, Vavilonci su onda i dan (tj. obdanicu, od izlaska do zalaska sunca) podijelili isto na 12 djelova. Po analogiji, i noć je podijeljena na 12 djelova, što znači da se jedan dan sastoji od 24 dijela (obdanica + noć), a svaki dio zovemo sat (ili čas). Sunce obiđe Zemlju za jedan dan tj. načini jedan krug oko Zemlje. Jedan dan traje 24 časa, što znači da Sunce za jedan sat prevali put od 15 stepeni (360:24).

Izvor: http://www.astronomija.org.rs/182-zanimljivosti/10413-zasto-dan-ima-24-casa