Da li ste znali da je na današnji dan, davne 1922. godine, rođen nobelovac i poznati fizičar Hans Georg Dehmelt?

Hans Georg Dehmelt je američki fizičar njemačkog porijekla, koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1989. godine za razvoj jonske zamke, popularno nazvane “Peningova klopka”, koju je napravio zajedno sa Volfgangom Paulom. Njegova ljubav prema fizici počela je veoma rano. Svoj školski program dopunjavao je samoobrazovanjem, čitajući knjige preko radija, što je povećalo njegovo interesovanje za ovu lijepu nauku. Ubrzo se upoznao sa važnim principima fizike, a gimnaziju je završio 1940. godine.

Šta je Peningova klopka?

Peningova klopka je elektromagnetni uređaj koji može da primi mali broj jona ili naelektrisanih atoma i elektrona na duži vremenski period, čime se omogućava proučavanje njihovih svojstava.

Jonska zamka je mala kutija sa nekoliko elektroda, na koje je doveden naizmjenični i jednosmjerni napon. Jon, koji uđe u zamku, oscilira u zamci kompleksnim putanjama, koje se kontrolišu elektrodama s jednosmjernim naponom. Ova metoda je brza i ima nisko razlučivanje.

Peningova klopka

Peningova klopka

Iako je Dehmelt otkrio Penning zamku još 1950. godine, uređaj je počeo da se koristi čitavih dvadeset godina kasnije, početkom 1970ih. On je izolovao jedan elektron kako bi ga posmatrao, što je otvorilo put za precizno mjerenje ključnih osobina elektrona. Međutim, to nije sve. Hans je razvio metode za mjerenje frekvencije atoma i pojedinačnih kvantnih skokova.

Pored naučnih istraživanja, Dehmelt je predavao i na nekoliko akademskih pozicija. Služio je kao profesor fizike na Univerzitetu u Vašingtonu od 1961. godine, a povukao se iz obrazovnog sistema u 2002. godini, kao profesor u penziji.

Njegovu kratku biografiju možete pročitati ovdje:

Pošalji nam svoju priču

 

Verification