Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore ugostio je juče prve posjetioce u okviru festivala Otvoreni dani nauke 2018.

Učenici su imali priliku da posmatraju prirodu očima hemičara: naučne šta je zelena vatra, prave munje iz epruvete,  upoznaju se sa najharizmatičnijim predstavnicima ptičjeg svijeta u Crnoj Gori. Posjetioci su učili o vodozemcima koje smo sakupili na Prokletijama, Bukumirskom jezeru, Rijeci Crnojevića…

Jer, da bismo zaštitili prirodu, moramo je upoznati!