Zgrada Tehničkih fakulteta
9.oktobar 12:00-16:00
10. i 11. oktobar 10:00-13:00 i 14:00-16:00
Galerija Art, Trg nezavisnosti 1
9:00-14:00
Galerija Art, Trg nezavisnosti 1
14:00-19:00

Na centralnu temu festivala – Nauka i umjetnost – imali su šta da kažu i umjetnici iz Crne Gore. Putem javnog poziva da osmisle svoje viđenje projekata koje je Ministarstvo nauke finansiralo u prethodnom trogodišnjem periodu, javilo se nakoliko umjetnika sa veoma zanimljivim rješenjima. Kriterijume su zadovoljila rješenja za tri projekta, te će najbolje ocijenjena rješenja biti predstavljena u okviru programa.

Mural Milene Živković

U prostoru zgrade Tehničkih fakulteta (Univerzitet Crne Gore), umjetnica Milena Živković oslikavaće  mural, nazvan “PROSTOR ZA SVJETLOST”, koji će predstavljati CS-ICT projekat Elektrotehničkog fakulteta. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke, u okviru programa INVO. Cilj ovog naučnoistraživačkog projekta je razvoj naprednih algoritama/metoda koji omogućavaju rekonstrukciju kompletne informacije na osnovu veoma male količine dostupnih mjerenja posmatranog fenomena, koji se opisuje kao signal ili slika, pod okriljem opšte naučne paradigme koju je izrazio još Galileo Galilej: “Izmjerite što se može mjeriti i učinite mjerljivim što se ne može mjeriti”.

Mural odiše harmonijom, svedenošću i skladom, a praznina (izokrenuta punoća) predstavlja cilj projekta, tj. novi koncept “ekonomičnog” mjerenja, gdje se uz malo piksela dobija puna slika.. Cilj oslikavanja murala u enterijeru je transformacija prostora u ezoteričnu predstavu univerzuma, stvarajući u prostoru fakulteta autentičan kutak, konceptualnim gestom jezik nauke preveden u jezik likovnosti, ne kao puka ilustracija već kao intuitivno viđenje projekta od strane umjetnika.

Oslikavanje će početi sedam dana pred početak festivala, a njegova završnica će se dešavati u danima festivala. Dođite u hol tehničkih fakulteta, prisustvujte stvaralačkom činu i upoznajte se s inovacijama ETF-a.

 

Komarci i naučnici na crtežima Luke Cakića

Naš mladi ilustrator, Luka Cakić, u Galeriji ART predstaviće dostignuća projekta LOVĆEN (Biotehnički fakultet), čija su tema komarci prenosioci i bolesti koje oni izazivaju. Nadzor i kontrola komaraca zahtijevaju djelotvorne i standardizovane metode, integrisano znanje i svijest naučnika, akademskih predavača i donosioca politika.

Ilustracije će na veoma interesantan način prikazivati rezultate projekta, poput praksi u prikupljanju podataka, tj. postavljanja klopki, učešću građana u nadzoru komaraca (jedna od prvih inicijativa tzv. “građanske nauke” u Crnoj Gori), metodama suzbijanja populacija ženki itd. Zvuči inspirativno i za karikaturu, zar ne?

Umjetnik će u toku festivala po nekoliko sati raditi direktno na crtežu, tako da će publika imati priliku da aktivno učestvuje u realizaciji ove ideje, a možda poneko i sam bude inspirisan da oslika rad na ovom projektu.

 

Poetika crnogorskih katuna na izložbi koju postavlja Nikola Latković

Valorizacija crnogorskih katuna, kao tema projekta KATUN (Biotehnički fakultet i Istorijski institut), motivisala je umjetnika Nikolu Latkovića da nam kroz izložbu fotografija, napravljenih tokom dvogodišnjeg rada na terenu, prikaže dva prepoznatljiva tipa katuna, Kučkih planina i šire oblasti Durmitora. Cilj ovog naučnoistrazivačkog projekta bio je da stvori bazu znanja za održivost planinske poljoprivrede i poveća njenu konkurentnost, da očuva važan dio kulturno-istorijskog nasljeđa seoskih područja i pokrene agro-turizam na katunima kao specifičnim tačkama ili jezgrima daljeg društvenog i ekonomskog razvoja na crnogorskim planinama.

Izložba fotografija vodi nas kroz raznolikost pejzaža, biodiverzitet i bogatstvo kulturnog i arhitektonskog nasljeđa i predstavlja jedinstveno iskustvo prisjećanja na vrijednosti katuna i ukazivanja na njihove potencijale za budućnost, koje su nam u ovom projektu donijeli naučnici raznih disciplina: istoričari, biotehničari, arhitekte, botaničari…