Mjesto: IPC Tehnopolis, Nikšić

Datum: 11. oktobar

Vrijeme: 10:00-14:00

Realizacija: IPC Tehnopolis, Kliker IT centar za djecu


Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis u saradnji sa Kliker IT centrom za djecu organizuje seriju radionica za djecu školskog uzrasta. Učesnici će imati priliku da programiraju svoje video igrice, mobilne aplikacije, robote i naprave prve 3D modele pomoću specijalnih olovaka.

Ovakve radionice su već dugi niz godina praksa koja se pokazala kao veoma efikasna da djecu zainteresuje za nove tehnologije i ohrabri ih da budu stvaraoci. Na ovaj način se podižu i njihove digitalne kompetencije koje su ključne u razvoju sve većeg broja različitih grana industrije poput medicine, poljoprivrede, ekonomije, proizvodnje itd.

Posjetioci festivala će moći da vide kako izgleda Scratch platforma, da sami naprave dio programa i probaju igricu. Upoznaće se sa funkcijama robota kao što su led lampice, senzor za razdaljinu, elektromotori i programiranjem će testirati autonomno kretanje i interakciju robota sa okolinom.

Takođe, koristiće AppInventor kako bi isprogramirali mobilnu aplikaciju i uz pomoć 3D olovaka, prema šablonima, napraviće predmete od plastike i time steći pojam o aditivnom načinu stvaranja, odnosno stvaranju “sloj po sloj”, koji će kasnije moći detaljnije obrađivati na kursu 3D štampe i modelovanja.