Select Page

Redakcija portala

Milena Milunović

Milena Milunović

glavni i odgovorni urednik

Branka Žižić

Branka Žižić

zamjenik urednika

Jovan Đukanović

Jovan Đukanović

izvršni urednik

Aleksandra Stanković

Aleksandra Stanković

naučni novinar

Maša Elezović

Maša Elezović

dizajn

Anja Drobnjak

Anja Drobnjak

Naučni novinar

Milutin Pavićević

Milutin Pavićević

programiranje

Stručni saradnici:

prof. dr Slađana Krivokapić

Odsjek za biologiju, Prirodno-Matematički Fakultet Podgorica

dr Marko G. Karaman

Prirodnjački muzej Crne Gore

arhit. Vildan Ramusović

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

dr Dragan Radović

Muzeji i Galerije Podgorice

Pratite nas:

O Portalu:

Dani Nauke su naučno-popularni portal Ministarstva nauke Crne Gore, kreiran u saradnji sa naučnom zajednicom. Ideja za kreiranje ovog portala nastala je kao odgovor na veliko interesovanje javnosti za festival Otvoreni Dani Nauke i potrebu da se o nauci na popularan način govori i nakon njega, tačnije 365 dana u godini.

Pin It on Pinterest

Share This