Milena Milunović

Milena Milunović

glavni i odgovorni urednik

Branka Žižić

Branka Žižić

zamjenik urednika

Jovan Đukanović

Jovan Đukanović

izvršni urednik

Aleksandra Stanković

Aleksandra Stanković

naučni novinar

Maša Elezović

Maša Elezović

dizajn

Anja Drobnjak

Anja Drobnjak

Naučni novinar

Milutin Pavićević

Milutin Pavićević

programiranje

Stručni saradnici:

prof. dr Slađana Krivokapić

Odsjek za biologiju, Prirodno-Matematički Fakultet Podgorica

dr Marko G. Karaman

Prirodnjački muzej Crne Gore

arhit. Vildan Ramusović

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

dr Dragan Radović

Muzeji i Galerije Podgorice