Mjesto: Institut za biologiju mora

Datum: 12. oktobar

Vrijeme: 10:00

Realizacija: Institut za biologiju mora Kotor

 


U Institutu za biologiju mora u Kotoru, đaci i studenti će se upoznati na jedinstven način sa biodiverzitetom Jadrana, od riba, ježeva, morskih zvijezda do zooplanktonskih i fitoplanktonskih organizama!

Da li ste znali da u Jadranu živi 33 vrste ajkula? Koliko smo mi opasni po njih, a koliko one po nas, objasniće nam naučnici iz Instituta za biologiju mora, upoznati sa najinteresantnijim i najčešćim predstavnicima ove grupe ugroženih riba u Jadranu, čime se hrane i koja je njihova uloga u moru. Takođe pokazaće nam koje su najčešće komercijalne riblje vrste koje se love kod nas kao i koje su nove – invazivne vrste koje su počele da nastanjuju Jadransko more kao posljedica globalnog zagrijavanja i povećanja temperature mora.

Takođe, jedna od tema biće morske meduze: u koje doba godine se javljaju u najvećem broju i gdje ih najčešće ima? Koliko vrsta meduza možemo sresti na crnogorskom primorju, gdje žive najopasnije meduze i kolika je vjerovatnoća da se nađu u našem moru. Koji su najčešći uzroci naglog povećanja brojnosti meduza u svijetu i kod nas i kako na njih utiču klimatske primjene i zagađenje.