Polimski muzej je juče održao treću arheološku radionicu u sklopu festivala Otvoreni dani nauke na arheološkom lokalitetu Torine, opština Petnjica.

Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini Radmanske klisure, odnosno na izlazu iz kanjona Radmanske rijeke. Riječ je o platou na kom je bivalo sezonsko naselje.

Sondažna i sistematska arheološka istraživanja na ovom lokalitetu vršena su u nekoliko kampanja 2007 – 2009. godine i otkriven veoma bogat materijal iz bakarnog doba.

Na radionici su učestvovali učenici O.Š. „Mahmut Adrović“ iz Petnjice. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa lokalitetom i istraživačkim radom Polimskog muzeja.

Jučerašnja radionica je poslednja u nizu arheološka radionica koju je Polimski muzej sproveo u sklopu festivala Otvoreni dani nauke.

Radionice su dio projekta: “Virtuelni prikaz rezultata arheoloških istraživanja kao savremena alatka za podsticanje društveno-ekonomskog razvoja zajednice; uvođenje QR kodova u interpretaciju muzejskih zbirki” koju je Polimski muzej sproveo uz podršku Ministarstva nauke Crne Gore.