Želiš da postaneš radio-amater? Radio klub “Podgorica” te poziva da posjetiš Laboratoriju za mlade!

Radio klub “Podgorica” će u okviru Otvorenih dana nauke 2016. održati dvije radionice, 27. i 28. septembra, kroz Laboratorije za mlade, telekomunikacije, robotiku i elektroniku.

Prostorije Radio kluba u ulici Novaka Miloševa 31, odnosno drugog dana u holu tehničkih fakulteta, biće mjesto okupljanja ljubitelja nauke i novih tehnologija.

Posjetioci festivala će moći da se upoznaju sa bogatom bibliotekom naučno-popularnih knjiga koje posjeduje Klub. Za Otvorene dane nauke biće instalirano više telekomunikacionih uređaja i publika će moći da prisustvuje uspostavljanju radio-veza sa kolegama radio-amaterima koji se nalaze na drugim kontinentima.

radio klub "Podgorica"

Na radionici će biti održano predavanje o savremenim telekomunikacijama i o tome šta je sve potrebno da bi neko postao radio-amater, kao i o programima obuka i seminara za mlade.

Oba dana biće postavljena izložba savremenih učila i edukativnih kompleta iz oblasti elektronike robotike, energetike i raketne tehnike, a biće predstavljen i jedan prototip elektronskog mjernog uređaja za mjerenje sile, u ovom slučaju sile potiska malog raketnog motora.

radio klub "Podgorica"

Radio klub “Podgorica radi aktivno i bez prekida skoro 70 godina i sigurno je organizacija sa najviše iskustva u kreiranju programa promocije nauke za mlade, koji pružaju osvrt na na najnoviju tehnologije iz oblasti telekomunikacija, elektronike i robotike. Klub je uvijek sarađivao i sa drugim organizacijama iz oblasti tehničke kulture i promocije nauke, a za ovu priliku uspostavili su saradnju sa Institutom raketne tehnike i aeronautike, čiji članovi su učestvovali u osmišljavanju programa.

Program je prilagođen učenicima osnovnih škola.

Ovdje možete pogledati raspored i vrijeme predavanja:

http://daninauke.me/laboratorije-za-mlade-telekomunikacije-elektronika-robotika/