Projekat „Novi ICT trendovi zasnovani na značajno manjem broju podataka/ mjerenja i njihova primjena u multimedijama, biomedicini i komunikacijama CS-ICT“, u protekla dva festivalska dana umjetnički nastoji da nam približi mr Milena Živković u prostoru zgrade Tehničkih fakulteta (Univerzitet Crne Gore).

Riječ je o muralu “Prostor za svjetlost”, koji na veoma inspirativan način predstavlja razvoj naprednih algoritama/metoda koji omogućavaju rekonstrukciju kompletne informacije na osnovu veoma male količine dostupnih mjerenja posmatranog fenomena, koji se opisuje kao signal ili slika.

Uz umjetnicu su i članovi naučnoistraživačkog tima sa Elektrotehničkog fakulteta, koji objašnjavaju tematiku publici, kao i primjene rezultata projekta u medicini.

Dođite i sjutra da sa istraživačima naučnicima naučimo više o komprimovanju podataka i njegovom značaju u svakodnevnom životu…