Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore
10. oktobar 14:30h
11.oktobar 12:00h

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovaće radionice na kojima će učesnicima/cama biti objašnjen model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima i nova područja primjene ICT koja ovaj model otvara.

Radionice će biti posvećene i konkretnim primjerima asistivnih tehnologija i kanalima komunikacije za osobe sa invaliditetom zasnovanim na informacionim tehnologijama.

Učesnicima/cama će se pokazati kako se konkretne barijere prevazilaze ITC-jem, a imaće mogućnost da isprobaju govorni program, on-line pravno savjetovalište UMHCG-a i „speech recognition“.

Na radionicama će se, između ostalog, razmjeniti ideje, iskustva i informacije o mogućim unapređenjima u korišćenju informacionih tehnologija za prevazilaženje barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom.