U sklopu festivala Otvoreni dani nauke, danas je ugledni naučnik, profesor dr Danijel Denegri, održao predavanje „Od W, Z otkrića do otkrića Higsove čestice – šta je sljedeće“ u prostorijama Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Predavanje, koje je pratila stručna javnost, ali i studentska populacija, bilo je posvećeno istraživanjima koje je prof. Denegri sprovodio tokom svoje bogate naučne karijere u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), ali i drugim istraživačkim centrima širom svijeta.

Profesor Denegri je predstavio rezultate istraživanja, proistekla iz dva poznata CERN-ova eksperimenta – ATLAS i CMS, a tiču se otkrića Higsovog bozona.

Pored održanog predavanja, prof. Denegri je u prostorijama CANU održao sastanak sa potpredsjednikom Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, akademikom Ljubišom Stankovićem. Sastanku su prisustvovali i dr Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka i, redovni član CANU, te akademici dr Slobodan Backović i dr Predrag Miranović.

Profesor Denegri je, inače, bio član dva naučna tima koji su dobili Nobelovu nagradu – 1984. godine za otkriće bozona W i Z, prenosnika slabe interakcije, čime su postavljeni temelji moderne fizike i 2013. za otkriće Higsovog bozona.

Već više od dvije decenije radi u CERN-u. U Parizu je objavio knjigu o 25 godina rada na otkriću Higsovog bozona, pod nazivom “Avantura velikog sudarača LHC”.

Profesor Denegri ima preko 170 naučnih radova, a bio je i jedan od lidera na jednom od najvećih LHC eksperimenata – CMS.