Mjesto: Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore (sala 1)

Datum: 10. oktobar

Vrijeme: 11:00-13:00

Realizacija: Prof. dr Olivera komar – Fakultet političkih nauka

 


11:00 Uvod – Kako se rade istraživanja u društvenim naukama u Crnoj Gori

11:15 Unapređenje istraživanja u oblasti društvenih nauka – Nenad Čelarević, zamjenik direktora Hevletas Srbija, Projekat PERFORM

11:30 Šta je Evropsko društveno istraživanje i zašto ga radimo – prof. dr Olivera Komar

11:45 Konkretni primjeri kako se Evropsko društveno istraživanje može koristiti za mjerenje društvenih pojava – mr Nemanja Batrićević i mr Nemanja Stankov

12:00 Diskusija


U okviru strateškog opredjeljenja ka internacionalizaciji istraživanja u Crnoj Gori, Ministarstvo nauke je pokrenulo pridruživanje Evropskom društvenom istraživanju (European Social Survey – ESS), jednom od najvećih i metodološki najkvalitetnijih komparativnih istraživanja na svijetu u oblasti društvenih nauka. Za nacionalnu koordinatorku izabrana je prof. dr Olivera Komar.

Panel diskusija ima za cilj da otvori dijalog o značaju društvenih i humanističkih nauka u savremenim istraživanjima. Učesnici će ukazati na značaj Evropskog društvenog istraživanja iz ugla komparativne nauke, praćenja društvenih promjena kroz vrijeme te mogućnosti saradnje sa međunarodnim partnerima, pristupa podacima i edukaciji naučnika.

Pored toga što je usaglašeno evropsko istraživanje, ESS je i jedna od pan-evropskih infrastruktura sa statusom Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ERIC) od 2013. godine. Istraživanja se u evropskim zemaljama sprovode od 2001. godine, a u njemu sada učestvuje 26 zemalja.