Na Ekonomskom fakultetu  danas je, u okviru ODN 2018, održana radionica o rješavanju konkretnih problema građana putem studentskih radova, koju je vodio direktor Science Shop-a iz Budimpešte, Andras Martoni, sa Corvinus Univerziteta, zajedno sa profesoricom Mirjanom Kuljak, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Science Shops omogućavaju da se studenti, od diplomaca do doktoranada, na naučni i stručni način bave pitanjima koja su od interesa za građane, neprofitne aktere, javne ustanove, opštine.

Na Corvinus Univerzitetu, science shops su organizovani tako da grupa studenata odgovara na pitanje jednog od partnera iz zajednice, što im ujedno predstavlja i kurikularnu (ili nastavnu) obavezu, a završetak projekta se u određenom dijelu boduje pri ocjenjivanju.

 

Studenti Ekonomskog fakulteta, koji je predvodila prof. Kuljak, predstavili su Science Shop “Mediteranski vrt Gorica”. Oni su, na početku ovog projektnog zadatka, definisali istraživačko pitanje nevladine organizacijeDruštvo ljubitelja park šume Gorica: Kako pokriti dio operativnih mjesečnih troškova (plata za osobu iz obezbjeđenja) u zelenoj učionici?

Studenti Ekonomskog Fakulteta su, grupisani po timovima, radili na mogućim rješenjima i realizovali sljedeće aktivnosti: prikupljanje mogućih solucija/ideja (brainstorming, benchmarking), “reality check” odabranih ideja, posjetu vrtu, “financial check”, predstavili rezultate i identifikovali barijere.

Na kraju, definisani su koraci koje je neophodno preduzeti u narednom periodu kako bi projekat bio uspješan.