Revija dokumentarnih filmova đaka i studenata, koje je kreirao tim Pedagoškog centra Crne Gore uz podršku Ministarstva nauke, danas je upriličena u prostorijama Nacionalne biblioteke “Radosav Ljumović”.

Filmovima se stavlja akcenat na kritičko preispitivanje rezultata dobijenih u naučnim istraživanjima iz projekata: Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori (Klinički centar Crne Gore, Institut za bolesti djece); Efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvo (Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport, Nikšić) i Helenska demokratija i Evropa (Centar za helenske studije).

U prepunoj sali Narodne biblioteke, mladi iz OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša” iz Budve i Gimnazije ”Niko Rolović” iz Bara, imali su priliku da diskutuju sa autorkama filmova, ali i daju svoja viđenja na temu ovih naučna istraživanja. Takođe, posjetioci festival su se upoznali i sa kratkim filmom Britanske internacionalne škole Arcadia Academy iz Kotora, te diskutovali sa direktorom Milijom Božovićem o nagrađenom istraživanju: Ublek.

Revija jeimala za cilj da mladi ljudi pronađu odgovore zašto su naučna istraživanja važna za društvo i za svakog pojedinca u njemu, te da uspostavi dodatna veza sa naukom, u smislu povezivanja nastavnih predmeta sa sprovedenim istraživanima i prepoznavanju veza između naučnih rezultata i svakodnevnog života.