Piše: Bojana Šolaja
Tekst kojim je Bojana Šolaja, gimnazijalka i voditeljka radio emisije “Radoznalica”najavila ovogodišnji festival Otvoreni dani nauke, na Radiju Crne Gore, 25. septembra.

Um ili srce.

San ili java.

Logika ili ono što se njoj protivi.

Nauka ili umjetnost.

Ili možda po malo od oboje?

Nije nemoguće. Živi sam dokaz toga. Hodam po graničnoj liniji. Ne dam se. I pored svih sila koje me vuku ka jednoj ili drugoj strani.

nauka ili umjetnost

Ja sam od kontrasta. Vječito slušam glas svog srca, ali na kraju uradim ono što razum zapovijeda. Živim u svom izmaštanom svijetu, ali sam uvijek tu kada je nekoga potrebno upoznati sa realnošću. Učim o onome što je logično, ali šlušam ono što nije. Volim umjetnost, ali cijenim i nauku. Mislim da ne postoji umjetnosti bez nauke, kao ni nauka bez umjetnosti. Ovo dvoje su povezani neraskidivim vezama.

Nauka je nastala onda kada smo počeli da postavljamo pitanja, a umjetnost kada smo srcem pokušali da odgovaramo na njih.
I nauka i umjetnost su djeca Majke Prirode. U njenoj munji je nauka otkrila nepoznate prostore koje treba istražiti, a umjetnost u njenim gromovima nešto što može oponašati. Nauka plovi kap po kap okeanom ljudske nepoznanice, a umjetnost kreira kopno kamičak po kamičak ljudskom spoznajom.

Zato se uhvatimo za ruke. Zaplešimo po granicama. Neka srce zapovijeda kuda će um lutati. Sanjajmo o onome što se krije u javi. Nađimo logiku u nelogičnom. Napravimo od nauke umjetnost, a od umjetnosti nauku.

Skulptura: Rinus Roelofs

POZIV: Javi nam se sa tekstom o tome šta nauka za tebe znači, koja i kakva nauka čini da ti oči zaiskre. Budi saradnik portala www.daninauke.me

Pošalji nam svoju priču

 

Verification