Otvoreni dani nauke 2018. godine, u svom osmom izdanju otvaraju temu nauke i inovacija za društvo. Od nauke i inovacija danas se očekuje da mnogo brže i značajnije doprinesu društvenom boljitku, a to je moguće ostvariti ukoliko naučnici uspostave plodotvoran dijalog s poslovnim ljudima, političarima i građanima. Od nauke se očekuje liderstvo u društvenim promjenama. Otvoreni dani nauke putem izložbe Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije upravo pokazuju šta znači odgovorna nauka, kakva ona pitanja postavlja od važnosti za opstanak, fizički ali i simbolički opstanak čovjeka. Odgovorna nauka znači i poštena nauka, nauka koja je svjesna svojih ograničenja i dometa i koja dosljedno određuje granice znanja. Nauka i inovacije za društvo znače i praktičnu korist, konkretna rješenja za bolju i zdraviju privredu od koje ljudi žive. Odgovornost u nauci podrazumijeva i uvažavanje potreba građana prilikom utvrđivanja tema istraživanja tako da Dani nauke približavaju pojam „građanske nauke“, „science shop“ i uključuju građane u proces pametne specijalizacije. 

Tema festivala interpretirana je kroz bogat program izložbi, predavanja istaknutih naučnika, panel diskusija, interaktivnih radionica, hakatona, berze ideja i brojnih drugih sadržaja u nekoliko gradova Crne Gore.

Ministarstvo nauke sa sve brojnijim partnerima pozivaju vas na Otvorene dane nauke 2018 – festival u kojem caruje znanje, mašta, radoznalost i inovativnost!