Sportska sala Ekonomske škole, Nikšić
11.oktobar 10:00-16:00

Oblast nauke koja povezuje medicinu, obrazovanje, statistiku je i nauka o sportu. Predavači sa Fakulteta za sport iz Nikšića kroz igru će demonstrirati kako se prepoznaju daroviti za pojedine sportove, u mlađem školskom uzrastu.

Provjera sklonosti i sposobnosti motoričkih parametara uz pomoć motoričkih testova predviđenih za prvi ciklus osnovne škole i nesportsku populaciju. Testiranje i mjerenje će biti organizovano u vidu poligona sklonosti i sposobnosti motoričkih parametara, gdje će se vršiti identifikacija sportskih talenata u cilju što kvalitetnije i efikasnije selekcije budućih sportista.

Kompletna procjena antropometrijskog statusa djece uz pomoć inovativnog instrumenta Tanita vage koja omogućava detaljno antropometrijsko praćenje sa svim relevantnim parametrima. Analiza bioelektričnom impedansom je brza, neinvazivna metoda za procjenu sastava tijela. Navedena vaga procjenjuje strukturu tijela emitovanjem niske i bezbjedne doze struje kroz ljudski organizam. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol i tjelesna visina) TANITA vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tijela. Osim generalnih podataka vezanih za procenat masti, vaga pruža mogućnosti o uvidu u segmentnu analizu procenta masti, (procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi.