Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) večeras je, u prostorijama kompanije Domen, predstavila istraživanja kojim se trenutno bave iz oblasti molekularne biologije, genetskog inženjeringa, personalizovane medicine, imunologije i bioinženjerske medicinske tehnologije.

Seminar se održao u saradnji sa renomiranom Evropskom laboratorijom za molekularnu biologiju (EMBL), kojoj se prošle godine pridružila i Crna Gora. S tim u vezi, dr Hana Jurina je predočila sve prednosti pristupanja Crne Gore EMBO i EMBL i upoznala prisutne sa mogućnostima koje se otvaraju studentima i mladim istraživačima, ali i članovima akademske i istraživačke zajednice.

 

Dr Danijela Šćepanović je pozdravila publiku ispred organizacije OCSI, istakavši da joj bilo drago da crnogorski studenti koji studiraju u inostranstvu, a kroz ovu mrežu, pomognu u povezivanju naših studenata i istraživača sa svjetskim centrima u kojima oni ili rade ili sprovode svoje istraživanje.

Okvire istraživanja u vezi sa imunim odgovorom na grip objasnila je mr Milena Stanković, dok je mr Petar Šćepanovic iznio detalje o svom projektu, tj. odnosu između ljudskog imunog sistema i mikroorganizama.

Prof. dr Siniša Stamatović je približio učesnicima seminara tehnološka dostignuća u oblasti biorobotike i pružanju pomoći ljudima koji su izgubili neki od udova. Takođe, upoznao je posjetioce sa patentima i načinima kako da se ideja ili proizvod najbolje intelektualno zaštite.

Dr Maša Ždralević je govorila o svom istraživanju, a koje se odnosi na metabolizam ćelija kancera, kao i upotrebu genetičkog inženjeringa u terapiji liječenja kancera.