U Sportsko-kulturnom centru Univerziteta Crne Gore, danas je, u okviru ODN 2018, održan događaj „Berza perspektivnih ideja“, u organizaciji Ministarstva nauke i organizacije BEST.

„Berza perspektivnih ideja“ organizovana je povodom pripreme Strategije pametne specijalizacije, u okviru koje su do sada identifikovana fokusna područja strategije. Ova strategija, kroz participaciju velikog broja stručnjaka i ostalih predstavnika poslovne, naučne i šire zajednice, treba da ponudi pravce usmjerenja razvoja baziranog na znanju, tehnologijama i inovacijama.

Zainteresovani su popunjavanjem ankete u proteklih dvadesetak dana, predlagali perspektivne ideje koje mogu doprinijeti razvoju ekonomije Crne Gore. Autori selektovanih ideja pozvani su danas na prezentaciju gdje su, sa ostalim učesnicima, imali priliku da o njima razgovaraju, da se međusobno povežu, kao i da preciziraju svoje ideje. Na Berzu su pozvani svi građani koji imaju relativno zrele projektne ideje ili makar argumentovane stavove o tome koji bi se razvojni projekti mogli realizovati u našoj zemlji kako bi se pokrenuo zamajac novih ekonomskih grana ili kako bi postojeće ekonomske grane doživjele priliv ideja, ljudi i kapitala.

Učesnici su prezentovali i inovativne i sistemske projekte, koji bi mogli da budu dio Akcionog plana strategije pametne specijalizacije. Ujedno, ovi projekti ukazuju državi u kom smjeru treba da se finansiraju krupni investicioni projekti.

Posebno je značajno što su se na današnjem događaju uključili oni građani, stručnjaci, mladi i stariji profesionalci, koji imaju šta da kažu na ovu temu, a do sada nijesu bili uključeni.

Podsjećamo, očekivani efekti S3 politika u EU do 2020. godine su: plasman 15.000 novih proizvoda na tržište, otvaranje 140.000 novih startap preduzeća i 350.000 novih radnih mjesta.