Srce prosječnog čovjeka napravi oko 80 otkucaja u minuti!

Da li se pitate koliko je to otkucaja tokom jednog sata? Vrlo je jednostavno – pomnožite prosječan broj otkucaja po minuti (80) sa brojem minuta u jednom satu (60) i dobićete prosječan broj od 4,800 otkucaja tokom jednog sata.

A u toku jednog dana? Prosječan broj otkucaja u jednom satu (4,800) pomnožite sa brojem sati tokom jednog dana (24) i dobićete prosječnih 115,200 otkucaja tokom jednog dana! 🙂

(Pod uslovom da istom čovjeku srce nastavi da kuca sa prosječnim brojem od oko 80 otkucaja po minuti.)

Sada je lako izračunati koliko otkucaja ljudsko srce napravi u toku čitavog života: ako uzmemo da je životni vijek 80 godina, vaše srce će otkucati približno 3,363,840,000 puta!

 

Izvor: http://wonderopolis.org/wonder/how-many-times-does-your-heart-beat-in-a-lifetime