27. i 28. septembar

Realizacija:  Savez radio-amatera  Crne Gore

Lokacija : Radio klub „ Podgorica” – ulica Novaka Miloševa 31, Podgorica

Uzrast:  učenici V – IX razreda osnovnih škola

10:00-11:30  h    Program :  „ Radio put oko svijeta za 80 minuta “

11:30-12:30  h    Program :  “  Dječja robotička laboratorija “

12:30-13:30  h     Program :  “ Mala škola elektronike

29. septembar

Lokacija : Radio klub „ Student ” – 4O6GAS  , Hol tehničkih fakulteta , Podgorica

Uzrast : studenti elektronike i informatike , inžinjeri i tehničari 

16:00 –  17:30        Program : Prezentacija rada digitalnih telekomunikacija D-STAR  sistem