Mjesto
: Plato ispred biblioteke „Radosav Ljumović“

Datum: 10-11. oktobar

Vrijeme: 10:30-15:00

Realizacija: NVO Politehnika


Crnogorski savez za tehničku kulturu „Politehnika” nam donosi izložbu edukativnih kompleta iz robotike, kao i prezentaciju praktičnih vježbi i eksperimenata u kojima će posjetioci festivala aktivno učestvovati. Učesnici će moći da isprobaju nove instrumente i da učestvuju u praktičnim eksperimentima pod mentorstvom moderatora.  Nova oprema i učila će se koristiti i za rad u samom istraživačkom centru koji funkcioniše u okviru Politehnike, kao i za terenski rad koji će se organizovati u okolini Podgorice i na nekoliko lokacija u drugim opštinama.

Program je posebno namijenjen talentovanim i radoznalim pojedincima koji žele da se pripremaju za olimpijade znanja i druga takmičenja. Cilj je da se pokaže da se i sa najskromnijim sredstvima mogu postići vrijedni rezultati, te razvije svijest o potrebi da se male, javne laboratorije i radionice oforme u svakoj školi.