Komarci su vjerovatno među najdosadnijim insektima koje poznajemo. Već smo pisali o tome šta bi se desilo da dođe do njihovog izumiranja, a u blog postu možete naći neke zanimljivosti o ovom neprijatelju čovječanstva. 🙂

 1. Samo ženski komarci ujedaju.
 2. Prosječna ženka komarca uzme oko 5-milioniti dio jednog litra krvi tokom hranjenja.
 3. Ženka komarca može da izlegne do 300 jaja i zbog ovoga, koliko god da ih ubijamo, njih uvijek ima.
 4. Komarci preživljavaju zimu tako što ulaze u stanje hibernacije.
 5. Muški komarci pronalaze ženske komarce po zvuku krila.
 6. Komarci nas pronalaze po mirisu našeg daha. Ovo postižu uz pomoć receptora za ugljen dioksid.
 7. Uz pomoć drugih receptora za miris komarci biraju svoje žrtve na osnovu tjelesnih mirisa.
 8. Komarci ujedaju planski uz pomoć receptora za toplotu, preko kojih osjete “najbolje” kapilare za ujed.
 9. Komarci ne prenose HIV virus, ali neke vrste prenose malariju koja je vrlo često smrtonosna.
 10. Glavni predator za ove insekte su vilin konjici i ribe.
 11. Kod nas postoji aplikacija za praćenje komaraca. Možete da se uključite se u nadzor invazivnih komaraca u Crnoj Gori, putem aplikacije KOMARAC koja je napravljena na Biotehničkom fakultetu. Aplikacija fotografiše komarca i njegove podatke, uključujući tačnu lokaciju i vrijeme snimka, šalje naučnom timu na obradu.