Mjesto: IPC Tehnopolis, Nikšić

Datum: 10. oktobar

Vrijeme: 10:00-14:00

Realizacija: EMCG d.o.o., IPC Tehnopolis


Kompanija EMCG d.o.o, koja više od dvije godine uspješno promoviše i primjenjuje tehnologiju efektivnih mikroorganizama (EM) u Crnoj Gori, u oblastima zaštite životne sredine, poljoprivrede i očuvanja zdravlja ljudi i živog svijeta uopšte, upoznaće posjetioce festivala sa principom EM tehnologije i praktičnom primjenom.

Upravljanje otpadom je jedan od najvećih izazova sa kojim se susreće današnja civilizacija. EMCG d.o.o. želi da se na jasan i prijemčiv način zainteresovanima predstavi kompostiranje kućnog kuhinjskog otpada i mogućnost njegovog daljeg iskorišćenja u vidu prihrane tj. đubriva za voće, povrće, cvijeće. Kasnije, ostaci tih i tako uzgojenih biljaka mogu biti materijal za kompostiranje nove količine otpada i tako u krug, a sve u cilju održivog upravljanja zemljištem i prirodnim resursima.

Još jedan problem sa kojim se suočava današnje društvo je zagađenje vode. EM tehnologija i u tom segmentu nudi ekonomično i efikasno rješenje koje će takođe biti predstavljeno u okviru ovog programa. Cilj je da se mlađoj populaciji kroz neposredno učestvovanje u pripremi i pravljenju glinenih kugli sa mikroorganizmima približi princip djelovanja ovih „nevidljivih čistača“.   

Posjetioci će moći da sami prave kugle od pripremljenog materijala, uz dodatna pojašnjenja o načinu primjene. U završnom dijelu prezentacija biće prikazane zanimljive mogućnosti primjene EM tehnologije, kroz predstavljanje proizvoda od tzv. rezonantne keramike; prsteni za pročišćavanje vode, te narukvice i privjesci koji utiču na poboljšanje opšteg zdravlja čovjeka, umanjuju štetna dejstva negativnih zračenja.