Mjesto: Galerija Miodrag Dado Đurić-Cetinje

Datum i vrijeme: 10. – 11. oktobar

                               10. oktobar, 12:00 Otvaranja galerije

Rad galerije:      10:00-14:00
                              17:00-21:00

Realizacija: CERN, Umjetnička akademija sa Cetinja

[email protected] je poznata kolaboracija umjetnika, naučnika i univerziteta, čija misija je da se široj javnosti predstavi ljepota nauke i najnovija otkrića, te mladi ljudi nadahnu da se bave naukom.

Osnovni cilj [email protected] programa na Otvorenim danima nauke 2018. je podsticanje dijaloga između naučne zajednice CMS-a, jednog od najvećih LHC eksperimenata u CERN-u, kojem se Ministarstvo nauke pridružilo prošle godine, i mladih umjetnika radi većeg razumijevanja istraživanja fizike čestica i njegovog doprinosa obrazovanju i društvu.

Namjera da mladi umjetnici doprinesu stvaranju kreativne sinergije između umjetnosti i nauke.

Radionice će omogućiti studentima da razviju i razmijene sopstvene ideje i iskustva kroz interdisciplinaran pristup. Studenti cetinjskih akademija, koji su prije nekoliko mjeseci boravili u Ženevi, CERN-u, predstaviće svoje projektne ideje i koncepte koje su razvili u okviru studijske posjete.

Program će voditi naučnik i fotograf iz CERN-a Mihael Hoh. Umjetnički koordinator radionica je doc. dr Edin Jašarović sa Fakulteta dramskih umjetnosti, Cetinje.