Mjesto: Galerija poslovnog centra „The Capital Plaza“

Datum i vrijeme:
9. oktobar, 19:00-20:00
10-16. oktobar, 10:00-20:00

 

Pitanje koje je od pamtivijeka inspirisalo filozofe, političare i pjesnike je sljedeće: kako možemo izgraditi pravičan svijet? Kako bi on izgledao? I šta bi uključivao?

Inspirisana nedavnim izvještajem o pravičnosti Udruženog istraživačkog centra, vodeće institucije Evropske komisije za naučno savjetovanje u donošenju politika, izložba Odjeci  povezuje naučno istraživanje s umjetničkim pronicanjem u nastojanju da podstakne razgovor i inspiriše odgovore. Da li nastojanja nauke da ljude oslobodi straha dubinskim upoznavanjem materijalnog svijeta pomažu da svijet postane pravičniji? Kakvo je “stanje čovjeka” tog hiper-mislioca, super-povezanog čovjeka današnjice? Sagledavajući pravičnost iz ugla prirode, društva, ekonomije, nauke i kosmosa, umjetnici i naučnici iz deset različitih evropskih zemalja zajednički se angažuju na ispitivanju koncepta pravičnosti.

Nagrađivani autor Frederik de Vilde (Belgija) daje novi osvrt na čuvenu skulpturu Ogista Rodena – Mislilac iz ugla 21. vijeka, okružujući ljudsku figuru nagomilanim digitalnim uređajima ukazujući na savremeno “stanje čovjeka”. https://frederik-de-wilde.com/project/hyperthinker-1/

Naučnici i fotografi Udruženog istraživačkog centra Dejvi Venam i Luk Fejen (Belgija) predstavljaju seriju fotografija na temu Voda koju jedemo, postavljajući pitanja o pravičnosti u svijetlu globalne potrošnje hrane/vode u različitim zemljama svijeta. Fotografije su praćene ozbiljnim naučnim podacima čime se pravičnost prikazuje na vrlo direktan način, postavljanjem pitanja – šta jedemo?

Francuski fotograf Anais Tonder predstaviće se sa dvije serije fotografija. U saradnji sa matematičarkom i autorkom klimatskih modela Udruženog istraživačkog centra, Ritom van Dingenen, Tonder prati putanju čestice ugljenika sa šetlandskog ostrva Fer, na sjeveru Škotske, najudaljenijeg naseljenog ostrva u Ujedinjenom Kraljevstvu, do Pariza, gdje je završila u srcu jedne osobe. Kakvo je bilo to putovanje? Koliko je granica ta čestica prešla? Da li je priroda u svom nepoštovanju državnih granica pravična ili nepravična? Ili su možda granice nepravične?

Putem jedinstvene saradnje između posjetilaca, donosilaca politika, naučnika i umjetnika, Udruženi istraživački centar se nada da će izložbom Odjeci inspirisati i podstaći debatu o jednom od najznačajnijih pitanja našeg vremena – Šta čini jedno društvo pravičnim?