Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore – Plava sala

Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore– sala Senata

10. oktobar: 9:30h – 13:30h

10. oktobar: 14:00- 16:30

U COST programu, naučnici i istraživači imaju mogućnost da sami predlažu teme istraživanja.  COST akcije su odlična šansa za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealno mjesto za ulazak mladih istraživača u svijet nauke, svakako zahvaljujući posebnim strategijama za uključenje istraživača na početku karijere.  Izuzetna važnost ovog programa ogleda se u umrežavanju naučnih timova i podsticanju naučne saradnje.

Na informativnoj sesiji „Širenje izvrsnosti i učešća u H2020“, istraživački timovi moći će da se inspirišu projektima koji su dobili EU finansiranje, iz Kipra i Portugalije, i da dobiju odgovore na pitanja. Riječ je o projektima koji donose povećanu istraživačku izvrsnost institucije koordinatora u definisanoj oblasti istraživanja, poboljšanje reputacije, privlačnosti i umreženosti institucije koordinatora i unaprijeđenu sposobnost za takmičenje za naučne fondove na nacionalnom, EU i međunarodnom planu.

Strategija istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju u Crnoj Gori – Predstavnici Vlade, univerziteta i istraživačkih institucija, privrede i civilnog društva razmijeniće mišljenja o procesu kreiranja Strategije pametne specijalizacije i izazovima u oblasti istraživanja i razvoja u Crnoj Gori. Strategija pametne specijalizacije predstavlja novi pristup privrednom razvoju koji je baziran na ciljanoj podršci istraživačko-razvojnim aktivnostima i inovacijama.