Dvorac Petrovića Kruševac, Podgorica
9. oktobar: 18:00 – 20:00h

10 – 20. oktobar: 09:00-20:00h

Izložba „Dnevnik jednog zvončića“ donosi priču o Edraianthus lovcenicus, endemičnom zvončiću sa Lovćena, prirodnim i kulturnim vrijednostima planine Lovćen, sa posebnim osvrtom na istorijat NP Lovćen i zaštitu biodiverziteta ovog područja.

Poseban dio priče o zvončiću sa Lovćena ispričaće umjetnica, modna kreatorka Milena Đurđić, koja se inspirisala laticama ovog jedinstvenog crnogorskog cvijeta.

Radionica na temu prezentovanja savremenih tehnika zaštite biljaka biće organizovana u Gimnaziji na Cetinju. Učenici će biti direktno uključeni u kreiranje i održavanje objekata rasadnika i implementacije zaštite biljaka.

Izložba je potekla iz istraživačkog projekta biologa iz Prirodnjačkog muzeja, posvećenog mapiranju i stvaranju uslova za zaštitu i razmnožavanje ovog nježno-ljubičastog cvijeta.

Predavači i moderatori: dr Boštjan Surina (Prirodnjački muzej Rijeka/Univerzitet Primorska u Kopru), dr Snežana Vuksanović (NVO Ekološko pravni centar, Podgorica), Slavica Đurišić (Nacionalni parkovi Crne Gore), Petar Špadijer (Gimnazija Cetinje), Marija Kojić (NVO Ekološko pravni centar, Podgorica).

Učesnici: učenici svih razreda Gimnazije, stručni kadar NP Crne Gore, NP Lovćen, menadžeri botaničkih bašta u Crnoj Gori (Kolašin i Plav).