Kako virtualna stvarnost mijenja nauku – aparati poslednje generacije, 3D prikazi i dronovi

Cilj projekta je u najširem smislu afirmacija inovativnih tehnologija i njihova višestruka primjena u raznim oblastima društvenog života, sa posebnim akcentom na edukaciju.
Prikazivanjem istorijski značajnih događaja ili važnih prekretinica u oblasti nauke i naučnih dostignuća, na inovativan i interaktivan način uz pomoću virtualne stvarnosti putem kojih je omogućeno da prisutni ne budu samo posmatrači već i aktivni učesnici, postiže se znatno bolji učinak u prenošenju znanja. Tako, osim što djeluje izuzetno zanimljivo, ujedno budi interesovanje posmatrača za samu materiju predstavljenu projektom, ali i savremenu tehnologiju koja je omogućila takav doživljaj.
Realizacija projekta podrazumjeva pružanje usluga prikazivanja virtuelne stvarnosti za širu javnost tokom „Dana nauke“ uz pomoć  DK2 Oculus Rift uređaja. Uz pomoću uređaja posjetioci će imati priliku da se se upoznaju sa najsavremenijim edukativnim simulacijama i projektom pod nazivom „Virtuelni Kotor“, koji se sastoji iz edukativnog obilazaka ovog grada. Kreiranje Virtualnog Kotora je realizovala kompanija „Montenegro Guide“ i na ovaj način će mimo edukacije prisutni biti upoznati i sa jednim od projekata „IPC Tehnopolis“. Takođe, u okviru ovog sadržaja biće predstavljeni najsavremeniji dronovi i prezentacija metoda video produkcije uz pomoć te tehnologije.