Da li ste znali da i u Crnoj Gori žive roboti – Upoznajmo ove neobične mašine

Studenti osnovnih studija mehatronike će predstaviće:

1) Mobilni robot na 2 točka “Balarduino” (problem Inverted pendulum, vrlo značajan projekat studenata mehatronike)

2) Mobilni robot “Puckman”; (robot moji je bio na takičenju Robot Challenge u Beču 2015.g.; zadatak robota je skupljanje diskova određene boje)

3) Mobilni robot sumo-rvač

4) Elektro-pneumatski uređaj za lijepljenje etiketa na proizvode i ambalažu

5) Mobilni robot koji se kreće prateći liniju

6) Pneumatski/elektropneumatski uređaj

 

Student magistarskih studija, studijski program Mehatronika će predstaviti:

7) Uređaj za vibro-dijagnostiku sa softverom koji je razvijen kod nas za tu primjenu (Dejan Bratić, mehatronika)

8) Obrada na CNC (edukativnoj) mašini i softver za simulaciju kretanja  alata (pripremio Doc.dr Nikola Šibalić)

 

Doktorski radovi:

9) Numerička simulacija nestacionarnog prostiranja toplote kod geotermalnih sondi  (dr Esad Tombarević)

10) Hidraulički prelazni procesi na Hidroelektrani “Perućica” (Dr Uroš Karadžić)

11) Prezentacija uređaja Micro Scribe g2 – Digitalizer-a, izuzetno preciznog digitalnog ručnog skenera