Select Page

Radionice – Nove metode učenja

Nauka kroz  multimedijalne digitalne priče, muziku, igru svjetlosti i pozorište sjenki,  i kako objasniti fiziku putem izuma iz Viktorijanskog doba, Steampunka i pedal generatora.

Radionice i izlozbe studentskih radova:

  1. Mad science from trash (Kreativna nauka iz otpada)
  2. Pedal  generator
  3. Vikorijanska nauka i Steampunk
  4. Nauka i umjetnost kroz digitalne price i pozoriste sjenki
  5. Automatske igračke i BEAM  roboti
  6. Solar Oven

Radionice su namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola. Takođe, planirana je i izložba studenskih ekperimenata.

Detaljnije u prezentaciji.

Pratite nas:

O Portalu:

Dani Nauke su naučno-popularni portal Ministarstva nauke Crne Gore, kreiran u saradnji sa naučnom zajednicom. Ideja za kreiranje ovog portala nastala je kao odgovor na veliko interesovanje javnosti za festival Otvoreni Dani Nauke i potrebu da se o nauci na popularan način govori i nakon njega, tačnije 365 dana u godini.

Pin It on Pinterest

Share This