Utorak, 27.09.2016.

PROGRAM ZA OSNOVNE ŠKOLE

8.45h                                     Okupljanje đaka osnovnih škola I grupa

9.00h – 9.35h                      Predavanja:

Bezbijedni i online

Reciklaža i računari

Život i djelo Nikole Tesle

9.40h – 10.15h                   Predavanja:

Kako zvuči zvuk?

Izrada android aplikacije

Bezbijedni i online

10.20h – 10.55h                 Predavanja:

Hoću da programiram. I šta sad?

Život i djelo Nikole Tesle

Kako zvuči zvuk?

11.00h                                  Svečano otvaranje Fabrike znanja, VIP zvanice, Ministri u Vladi, mediji, javni radnici, predstavnici struke, poslovni ljudi, učenici i studenti – obilazak izložbe „Nikola Tesla – Čovjek budućnosti“

 

12:00h                                   Panel: „Nauka i tehnologija u 21 vijeku“

 

 • Prof. dr Sanja Vlahović, Ministar nauke u Vladi Crne Gore
 •  dr Emanuel Mallia, Ministar za konkurentnost  I ekonomiju u Vladi Republike Malte
 •  dr Jeffrey Pullicino Orlando, Predsjednik Savjeta za nauku i tehnologiju Republike Malte
 • Prof. dr Luigi Nicolais, profesor Univerziteta “FEDERICO II” u Napulju,Italija
 • Prof. Adriano De Maio, Rektor Univerziteta Link Campus, Italija

 

11.30h – 12.30h                 Kviz znanja i posjeta izložbe „Nikola Tesla – Čovjek budućnosti“

12.30h                                  Proglašenje pobjednika Kviza znanja, osvježenje i ispraćaj I grupe đaka

12.45h                                  Okupljanje đaka osnovnih škola II grupa

13.00 – 13.35h                   Predavanja:

Izrada android aplikacije

Hoću da programiram. I šta sad?

Reciklaža i računari

13.40 – 14.15h                   Predavanja:

Kako zvuči zvuk?

Izrada android aplikacije

Bezbijedni i online

14.20 – 14.55h                   Predavanja:

Hoću da programiram. I šta sad?

Život i djelo Nikole Tesle

Reciklaža i računari

15.00 – 16.00h                   Kviz znanja i posjeta izložbenog dijela

16.00h                                  Proglašenje pobjednika kviza znanja,osvježenje i ispraćaj II grupe đaka

PREDAVANJA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

 • Bezbijedni i online – Jelena Marić i Biljana Kikić Grujić, Kliknibezbedno.rs
 • Hoću da programiram. I šta sad? – Jelena Mijatović, Mala Škola Elektronike
 • Život i djelo Nikole Tesle – Jelena Živković, Istoričar
 • Kako zvuči zvuk? – Aleksa Krstić, Mala škola elektronike
 • Izrada android aplikacije –Siniša Milojević, System Pro
 • Reciklaža i Računari – Filip Dević, System Pro

PREDAVANJA ZA PROFESORE OSNOVNIH ŠKOLA

 • Kako prepoznati decu koja su žrtva nasilja na Internetu? – Biljana Kikić Grujić, Kliknibezbedno.rs

Srijeda, 28.09.2016.

PROGRAM ZA SREDNJE ŠKOLE

8.45h                                     Okupljanje đaka srednjih škola i grupa

09.00h – 09.35h                 Predavanja:

Nove Internet profesije i online monetizacija

Pokrenite svoj biznis

Život i djelo Nikole Tesle

09.40h – 10.15h                 Predavanja:

Internet of things – Kim Kardašijan i drugi roboti

Bezbijedni i online

Snaga ideje – put ka uspjehu!

10.20 – 10.55h                   Predavanja:

Život i djelo Nikole Tesle

Nove Internet profesije i online monetizacija

Pokrenite svoj biznis

11.00 – 12.00h                    Kviz znanja i posjeta izložbenog dijela

12.00h                                  Proglašenje pobjednika kviza znanja, osvježenje i ispraćaj I grupe đaka

12.45h                                  Okupljanje đaka srednjih škola II grupa

13.00 – 13.35h                   Predavanja:

Internet of things – Kim Kardašijan i drugi roboti

Život i djelo Nikole Tesle

Snaga ideje – put ka uspjehu!

13.40 – 14.25h                   Predavanja:

Bezbijedni i online

Nove Internet profesije i on line monetizacija

Snaga ideje – put ka uspjehu!

14.30 – 15.05h                   Predavanja:

Pokrenite svoj biznis

Bezbijedni i online

Internet of things – Kim Kardašijan i drugi roboti

15.10 – 16.10h                   Kviz znanja i posjeta izložbenog dijela

16.15h                                  Proglašenje pobjednika kviza znanja, osvježenje i ispraćaj II grupe đaka

PREDAVANJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

 • Nove internet profesije i on line monetizacija – Predrag Milošević, SAE Institut
 • Pokrenite svoj biznis – Matija Bilješković, Balkanviator
 • Život i djelo Nikole Tesle – Jelena Živković, Istoričar
 • Internet of Things – Kim Kardašijan i drugi roboti – Vladimir Lelićanin, SAE Institut
 • Bezbijedni i online – Jelena Marić i Biljana Kikić Grujić, Kliknibezbedno.rs
 • Snaga ideje – put ka uspehu! – Nemanja Granić i Vojin Pupavac, aplikacija Džepni lekar

PREDAVANJA ZA PROFESORE SREDNJIH ŠKOLA

 • Kako prepoznati decu koja su žrtva nasilja na Internetu? – Biljana Kikić Grujić, Kliknibezbedno.rs