Mjesto: Trg Sv. Petra Cetinjskog

Datum: 9-12. oktobar

Vrijeme: 10:00-18:00

Realizacija: Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran

Camera Obscura je stari predak današnje kamere (fotografske i filmske), uređaja za akviziciju žive slike. U prevodu sa latinskog jezika, Camera Obscura znači tamna komora (mračna odaja/soba), što ona u krajnjem i jeste.

Uređajem i efektom Camera Obscura bavili su se naučnici i umjetnici kroz istoriju. Jedan od prvih, koji je uočio ovu pojavu, bio je kineski filozof Mo-Ti u V vijeku p.n.e i nazvao je “soba zaključanog blaga” (soba sa tajnom). Aristotel i mnogi nakon njega su mračnu sobu koristili za astronomska istraživanja. Umjetnici su efekte ove sobe koristili kao pomoć u slikanju.

Camera Obscura je prazna soba ili kutija koja je potpuno zatvorena i samo na jednom od zidova ima mali kružni otvor (pinhole) kroz koji ulazi svjetlost. Svjetlost, koja se odbija od objekata ispred kamere, prolazi kroz otvor, ulazi u tamnu komoru i iscrtava se na zadnjem i dijelom na bočnim zidovima komore. Cjelokupna scena ispred otvora (otvor ima funkciju objektiva) zajedno sa objektima, pokretima i bojama, nošena svijetlom oslikava se na zidovima u unutrašnjosti prostorije. Dobijeni prikaz nije savršen. Prije svega on je izvrnut i naopak, može biti blijed u odnosu na realnu sliku eksterijera, često je i neoštar, ali je efekat Camere Obscure magičan.

Posjetioci festivala će moći da uđu u kameru i postanu dio nje i dio projekcije. Na taj način će iz prve ruke i u stvarnom vremenu i prostoru vidjeti na koji način funkcionišu uređaji za snimanje slike koje koriste svakodnevno.