Mjesto: Sportsko-kulturni centar Univerziteta Crne Gore

Datum: 12. oktobar

Vrijeme: 9:30-16:00

Realizacija: Ministarstvo nauke, organizacija BEST

 


Kako da Crna Gora postane ekonomija bazirana na znanju? Šta nam je za to potrebno, gdje se kriju dobre ideje i koliko smo povezani unutar države, ali i sa međunarodnim partnerima?

U Crnoj Gori je u protekloj godini vođen proces kreiranja “strategije pametne specijalizacije” koji treba da ponudi pravce usmjerenja razvoja baziranog na znanju, tehnologijama i inovacijama.

Tokom Ovorenih dana nauke u ovaj proces želimo da uključimo one građane, stručnjake, mlade i starije profesionalce, koji imaju šta da kažu na ovu temu, a do sada nijesu bili uključeni. Potrebni su nam ambiciozni projekti, detaljni scenariji kako da ih realizujemo, dovoljna energija da se stvari pokrenu.

Kao prvi korak, svi zainteresovani mogu predložiti ideje (razvojne platforme, centre izvrsnosti koji kombinuju nauku, inovacije, javne politike, aktivizam građana) putem LINK-a: DODATI LINK

Autori selektovanih, ozbiljnih ideja će biti pozvani na prezentaciju tokom interaktivnog događaja “Berza perspektivnih ideja za Crnu Goru” gdje će, sa ostalim učesnicima, imati priliku da o njima razgovaraju, da se međusobno povežu, kao i da preciziraju svoje ideje. Ovi inputi mogu da postanu dio nacionalne strategije pametne specijalizacije (S3).

Na Berzu su pozvani svi građani koji imaju relativno zrele projektne ideje ili makar argumentovane stavove o tome koji bi se razvojni projekti mogli realizovati u našoj zemlji kako bi se pokrenuo zamajac novih ekonomskih grana ili kako bi postojeće ekonomske grane doživjele priliv ideja, ljudi i kapitala.

Pretpostavka ovog segmenta festivala je: “drugi čovjek zna nešto što ja ne znam, zato razmijenimo ideje i sarađujmo”.

http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Strategija_pametne_specijalizacije/