Autor: Nataša Popović

BIO-ICT – nauka, inovacije i biznis za opšte dobro

Mladi istraživači BIO-ICT Centra izvrsnosti predstaviće najznačajnije inovacije koje se razvijaju u prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori. Posjetioci će imati priliku da saznaju više o vrhunskim naučnim dostignućima, savremenim IT inovacijama i komercijalnim proizvodima i uslugama koje razvijaju crnogorski naučnici na Univerzitetu Crne Gore. Prezentacije će biti fokusirane na primjenu najsavremenijih rješenja informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine, i publika će, u interaktivnom razgovoru sa BIO-ICT naučnicima, moći da otkrije više o njihovim...

Read More

EU Zona: Bolja povezanost i širenje izvrsnosti – Horizont 2020 i COST (Info dan i priče o uspješnim projektima)

Mjesto i vrijeme Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore – Plava sala Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore– sala Senata 10. oktobar: 9:30h – 13:30h 10. oktobar: 14:00- 16:30 U COST programu, naučnici i istraživači imaju mogućnost da sami predlažu teme istraživanja.  COST akcije su odlična šansa za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealno mjesto za ulazak mladih istraživača u svijet nauke, svakako zahvaljujući posebnim strategijama za uključenje istraživača na početku karijere.  Izuzetna važnost ovog programa ogleda se u umrežavanju naučnih timova i podsticanju naučne saradnje. Na informativnoj sesiji „Širenje izvrsnosti i učešća u H2020“, istraživački timovi moći će...

Read More

Savez radio-amatera Crne Gore i Crnogorsko astronomsko društvo Razgovor sa posadom Međunarodne svemirske stanice:

Mjesto i vrijeme Šipcanik, vinograd Plantaže (Tuzi) 19:30-22:00h * Svi termini su popunjeni Američka svemirska agencija NASA uključila je Radio klub “Podgorica“ u svoj program popularizacije nauke ARISS (više na www.ariss.org) i omogućila da realizuju direktnu radio vezu učenika osnovne škole iz Podgorice sa posadom Međunarodne svemirske stanice. Učenici će imati priliku da postavljaju pitanja astronautima, a u školskom holu će se pored opreme instalirati i veliki ekrani na kojima će se pratiti trenutna putanja svemirske stanice kao i kadrovi  iz rada i života astronauta tokom njihovog boravka u svemiru. Veče sa zvijezdama U sklopu astronomskog programa “Veče sa...

Read More

Fabrika znanja

Mjesto i vrijeme Univerzitet Donja Gorica 10 – 11. oktobar: 09.30 – 17:00 h Program Fabrika znanja tradicionalno ima za cilj da učenike osnovnih i srednjih škola, zainteresovane studente i nastavnike upozna sa dostignućima i svjetskim trendovima u informacionim tehnologijama, te njihovom primjenom u dizajnu proizvoda i obrazovanju. Posebna pažnja biće posvećena djevojčicama u informacionim tehnologijama, kako bi se doprinijelo povećanju broja žena u ovoj profesiji. Takođe, osvrnućemo se izazove u primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija, poput nasilja na internetu i čuvanja privatnosti. Učenicilakše razumiju određene koncepte ukoliko mogu aktivno da ih primjenjuju u grupnom radu, stoga su grupne radionice jedna...

Read More

Dnevnik jednog zvončića

Mjesto i vrijeme Dvorac Petrovića Kruševac, Podgorica 9. oktobar: 18:00 – 20:00h 10 – 20. oktobar: 09:00-20:00h Izložba „Dnevnik jednog zvončića“ donosi priču o Edraianthus lovcenicus, endemičnom zvončiću sa Lovćena, prirodnim i kulturnim vrijednostima planine Lovćen, sa posebnim osvrtom na istorijat NP Lovćen i zaštitu biodiverziteta ovog područja. Poseban dio priče o zvončiću sa Lovćena ispričaće umjetnica, modna kreatorka Milena Đurđić, koja se inspirisala laticama ovog jedinstvenog crnogorskog cvijeta. Radionica na temu prezentovanja savremenih tehnika zaštite biljaka biće organizovana u Gimnaziji na Cetinju. Učenici će biti direktno uključeni u kreiranje i održavanje objekata rasadnika i implementacije zaštite biljaka. Izložba...

Read More

Pin It on Pinterest