Select Page

Autor: Anja Drobnjak

Ptice Crne Gore

U Crnoj Gori je do sad registrovano 348 vrsta ptica (od 533 vrste dosad registrovane u Evropi ili 65% evropske ornitofaune), uključujući iTurnix sylvaticus, čije je pojavljivanje ostalo sumnjivo. Takođe, prisutnost (na primjer: Fulmarus glacialis) i statusi pojedinih vrsta (na primjer: Carpodacus erythrinus) su određeni na osnovu nalaza autora, a koji još nijesu publikovani. Od ukupnog broja do sad registrovanih vrsta, 213 vrsta pripada sigurnim gnjezdaricama, sedam vrsta su moguće gnjezdarice, dok se 10 smatra iščezlim, kakav je, na primjer, Aegypius monachus. 106 vrsta se smatra rezidentnim (stanaricama) tj. vrstama koje u Crnoj Gori provode sve svoje životne cikluse. Ovaj broj uključuje i dvije vrste koje su unešene...

Read More

Razvoj arheologije u Crnoj Gori

Na raskrsnici civilizacija, Crna Gora nosi ne samo burnu istoriju nego i zanimljivu mješavinu kultura. Ratna previranja i kulturne razlike danas se najbolje mogu vidjeti kroz arheologiju. Prve arheološke priče o Crnoj Gori zapisao je, još davne 1885. godine A. J. Evans, britanski arheolog i pionir u izučavanju egejske civilazije u bronzanom dobu, u knjizi “Arheološka istraživanja u Ilirikumu” (Archaeological researches in Illiricum). Knjiga nosi niz zanimljivih podataka i priča o predrimskom i rimskom Risnu, o ilirskim plemenima, o rimskim putevima, epigrafskim spomenicima i mnogim drugim simbolima davnih naroda koji su nastanjivali prostore Crne Gore. Nakon Evansa po nalogu knjaza Nikole I Petrovića...

Read More

Pet stvari koje sigurno niste znali o nebu

 Piše: Aleksandra Stanković Ako biste vozili kola uvis brzinom koju postižete na autoputu, kroz jedan sat biste napustili Zemljinu atmosferu. Njen omotač, koji čini život na Zemlji održivim, dosta je narušen emisijom fosilnih goriva, pa tako Zemljina atmosfera danas sadrži više ugljenika nego što je imala prije 300 miliona godina, što se nepovoljno odražava na globalnu klimu. Conservation International nas poziva da obratimo pažnju na ove stvari u filmu “Priroda govori”. U njemu su predstavljene činjenice o nebu, koje vjerovatno niste znali. 1. Da li Zemlja može biti poput Venere? Bolje da nikad ne saznamo. Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu čija atmosfera...

Read More

Pratite nas:

O Portalu:

Dani Nauke su naučno-popularni portal Ministarstva nauke Crne Gore, kreiran u saradnji sa naučnom zajednicom. Ideja za kreiranje ovog portala nastala je kao odgovor na veliko interesovanje javnosti za festival Otvoreni Dani Nauke i potrebu da se o nauci na popularan način govori i nakon njega, tačnije 365 dana u godini.

Pin It on Pinterest