Autor: andrija

Art @CMS Izložba umjetničkih instalacija, radionice praćene popularnim predavanjima

Mjesto i vrijeme Zgrada Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore 9.oktobar, 12:00-17:00h 10. i 11. oktobar 9:00 – 17:00h Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja CERN i Univerzitetom Crne Gore organizuje izložbu „[email protected]“ (Umjetnost u CMS eksperimentu) u Sportsko – kulturnom centru UCG, čiji je tvorac naučnik i fotograf Michael Hoch (Mihael Hoh). Cilj izložbe [email protected] je da se učenici upoznaju sa fizikom čestica kroz igru, umjetničko prezentovanje materijala, eksponate i okušaju u zanimljivim eksperimentima koje mogu raditi u svojim školama. U sklopu programa biće održane radionice i predavanja koji će voditi naučnici iz CERN-a u saradnji sa crnogorskim...

Read More

Molekularna dinamika i dizajn ljekova uz pomoć računarskih simulacija

Mjesto i vrijeme PMF, Odsjek za biologiju (zgrada Biotehničkog fakulteta) 11.oktobar: 17:30 U okviru H2020 projekta Virtuelno istraživačko okruženje za interdiscplinarnu nauku u Jugoistočnoj Evropi i Istočnom Mediteranu (https://vi-seem.eu/), na Univerzitetu Crne Gore je rađena komparacija računarskog modela molekula i njegovih interakcija, sa rezultatima dobijenim u realnim eksperimentima. Projekat doprinosi novom znanju za dobijanje bržih, brojnijih i validnih eksperimentalnih rezultata, korišćenjem računarskih tehnologija, obradom velike količine podataka (uz pomoć superračunara) i primjenom korisničkih aplikacija koje su često već razvijene i besplatno dostupne svima. Ovakva interdisciplinarna istraživanja omogućavaju napredak u kreiranju novih jedinjenja, posebno lijekova. Prezentacija je namijenjena studentima tehnike,...

Read More

Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta: Zavirite u čudesni svijet biologije i hemije

Mjesto i vrijeme PMF, Odsjek za biologiju (zgrada Biotehničkog fakulteta) 11.oktobar: 10 – 17 h * provjeriti bliže sadržaje radionica i u skladu sa tim planirati grupe “Otkrijte magične tajne biologije i hemije” je promocija biodiverziteta Crne Gore kao i približavanje naučnoistraživačkog rada studijskog programa Biologija kroz organizovanje interaktivnih radionica iz oblasti biologije (botanike, zoologije, mikrobiologije, ekologije, fiziologije biljaka i zivotinja, antropologije) i hemije i spoja ove dvije prirodne nauke. Upotrebom znanja i oruđa hemije učenici će imati priliku da nauče kako se može napraviti koktel, da li plamen može imati različite boje, kako novac može da gori, a...

Read More

Revija istraživačkih projekata srednjoškolaca i studenata

Mjesto i vrijeme Omladinski centar, Blok V, Trg Nikole Kovacevica 13b 11. oktobar: 10:00-14:00 Revija istraživačkih projekata srednjoškolaca i studenata je jedinstvena prilika da istraživački projekti realizovani u toku prethodne školske / studijske godine putem vannastavnog istraživanja učenika srednjih škola ili studenata, uz mentorstvo nastavnika budu predstavljeni široj publici, što doprinosi promociji učenika i nastavnika i njihovog stvaralačkog rada. Posjetioci će imati priliku da prate izlaganja učenika i studenata o projektima koje su sproveli. Za vođenje programa koji se održava u Omladinskom centru zaduženi su mladi iz NVO...

Read More

Promocija asistivnih ICT tehnologija za osobe sa invaliditetom

Mjesto i vrijeme Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore 10. oktobar 14:30h 11.oktobar 12:00h Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovaće radionice na kojima će učesnicima/cama biti objašnjen model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima i nova područja primjene ICT koja ovaj model otvara. Radionice će biti posvećene i konkretnim primjerima asistivnih tehnologija i kanalima komunikacije za osobe sa invaliditetom zasnovanim na informacionim tehnologijama. Učesnicima/cama će se pokazati kako se konkretne barijere prevazilaze ITC-jem, a imaće mogućnost da isprobaju govorni program, on-line pravno savjetovalište UMHCG-a i „speech recognition“. Na radionicama će se, između ostalog, razmjeniti ideje, iskustva i informacije o...

Read More

Pin It on Pinterest