Polimski muzej je juče održao drugu arheološku radionicu u okviru festivala „Otvoreni dani nauke“.
Na radionici, koja je organizovana na arheološkom lokalitetu „Vila Rustika“ u Bistrici, opština Bijelo Polje, učestvovali su učenici O.Š. Vuk Karadžić iz Bistrice.
Villa Rustika je starorimski izvangradski stambeni kompleks zgrada. Taj skup zgrada bio je središte zemljišnog posjeda.
Učenici su imali priliku da se upoznaju sa lokalitetom i naučnoistraživačkim radom koji sprovodi Polimski muzej.
Inače, Polimski muzej je tokom 2017. godine sproveo sistematska arheološka istraživanjanja na ovom lokalitetu.