Intervju sa voditeljkom programa, arheološkinjom Asjom Zec

 

Šta nam Vaš program na festivalu Otvoreni dani nauke 2016. donosi, na koji način će biti zabavan i otvoriti neke nove horizonte publici koja vas posjeti?

Kroz ovogodišnji program „Antička Duklja: Suživot starosjedjelaca Dokleata i Rimljana. Grad i nekropola” širokoj publici približavamo arheologiju kao nauku i omogućavamo doživljaj kulturnog dobra kao zajedničkog, svima dostupnog dobra. Kompleksne pojmove i koncepte kao što su npr. formiranje arheoloških zapisa pojednostavljujemo putem simulacije arheološkog stratigrafskog iskopavanja. Djeci i nastavnicima prenosimo dvadestogodišnje iskustvo i znanje stečeno na arheološkim istraživanjima.

asja-zec

 Znanje kojih disciplina je ugrađeno u Vaš program?

Arheologija kao naučna disciplina koristi se metodama koje upotrebljava na prvom mjestu geologija. Nova naučna dostignuća kvantne fizike nalaze u arheologiji plodno tlo za rekonstrukciju koncepta vremena i prostora. Takođe, fizička i kulturna antropologija mogu se svakodnevno primjenjivati tokom arheoloških istraživanja kao i karpologija (grana botanike koja izučava plodove bilja, drveća), zoologija, arhitektura.

Krajnji cilj arheologije je rekonstrukcija intervencije ljudi s prirodom, odnosno rezultate i / ili materijalno potkrijepljene hipoteze konkretizuje u istoriji.

Ko je učestvovao u kreiranju Vašeg programa i da li ima neka anegdota ili zanimljivost iz vaše saradnje koju biste podijelili sa nama?

ARHEOLAB je autorski projekat dipl.arheološkinje Asje Zec koja vodi firmu i asocijaciju u Padovi STREET ARCHAEOLOGY (SVAKODNEVNA ARHEOLOGIJA). Ovaj projekat u Crnoj Gori dobija posebnu notu putem saradnje s mladim istraživačima na području arheologije i psihologije: Lukom Pustahijom, Đurom Pribilovićem, Vasilijem Marojevićem, Leylom Tešanović i Ana-Marijom Dragoslavić.

Budući da se arheološko stratigrafsko iskopavanje odvija u drvenom boksu djeca su pitala da li se boks može ispuniti vodom kao bazen pa da vršimo podvodna iskopavanja.

duklja-iskop

Prijava za učešće na Arheolab

i prijavite učešće pozivom na tel.
020 405-350

Koja je idealna ciljna grupa vašeg programa? Da li se program može prilagoditi starijoj publici? 

Idealna ciljna grupa su djeca od 8 – 13 godina međutim, budući da je program elastičnog karaktera, može biti pojednostavljen a da ne gubi na naučnoj težini. Na taj način kroz program laboratorije mogu proći kako djeca od 5 godina tako i „djeca od 55“ godina. Znači laboratorija može biti koncipirana samo na strogim naučnim osnovama i aplicirana u školama ali i unutar kulturnih ustanova, ili pojednostavljena, za opštu populaciju i stariju životnu dob.

Šta je u stvari psiho-arheologija koja će takođe biti primijenjena na radionicama u Duklji? 

PSIHOARHEOLOGIJA je način na koji djeca, nakon završetka laboratorije, slobodno, spontano, autentično i kreativno se izražavaju o tome što su i kako naučila prilikom odvijanja ARHEOLABA. Crteži, pjesma, ples, teatar način su na koji djeca otkrivaju, izražavaju i rekonstruišu svoje korijene u vremenu i prostoru.

duklja-iskop-2

Raspored Arheolaba možete vidjeti ovdje, a za prijave učešća možete se javiti na tel. 020 405-350 ili jednostavno odšetati do Duklje i dozvoliti da vam se ovo jedinstveno kulturno i naučno iskustvo dogodi.

Foto: Montenegro-for.me