Aleksandar Makedonski, član velike dinastije Argead, bio je sin Filipa II i epirske princeze Olimpije. Rođen je 356. godine p.n.e. u okolini današnjeg grada Soluna, u sjevernoj Grčkoj. Aleksandar Veliki je bio zapovjednik ogromne makedonsko-grčke vojske, osvojivši Persiju, Egipat i sve zemlje do sjevera Indije. Kao vladar, činio je sve zarad blagostanja u svom carstvu i, iako je umro jako mlad, za sobom je ostavio neizbrisiv trag kao jedan od najvećih vojskovođa svih vremena.

Aleksandar Makedonski

O životu i osvajanjima Aleksandra Velikog postoji veliki broj istorijskih priča i činjenica. U nastavku slijede neke koje smo izdvojili kao najinteresantnije.

  1. 336. godine p.n.e. Filipa II ubija plemić Pausanije. Motiv ubistva nikada nije razjašnjen, a kada je i Pausanije nedugo potom ubijen, sumnje padaju na Aleksandra i njegovu majku Olimpiju. Mnogi autori i istoričari, kao što je Valerio Masimo Manfredi, se drže teorije po kojoj je Filipovo ubistvo naručio i finansirao persijski kralj Darije III.
  2. Nakon što je učvrstio vlast, Aleksandar kreće sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika u osvajački pohod na Persiju, gdje je dočekan kao osloboditelj (jer je uglavnom bilo riječ o rušenju tiranije koju je makedonski vladar smijenio). Osvojivši grad Gordion, mačem je presjekao čuveni Gordijev čvor. Prema legendi, onaj ko uspije da razmrsi Gordijev čvor će vladati svijetom.
  3. Aleksandrov učitelj bio je grčki filozof i naučnik, Aristotel, kog je Filip pozvao na dvor kad je Aleksadru bilo četrnaest godina. Časovi gimnastike, jahanja i lova smijenjivali su se sa čitanjem pjesnika, učenjem geometrije, astronomije i retorike. Aristotel je Aleksandru ulio ljubav prema Homerovim stihovima, a omiljeni junaci su mu postali Herakle i Ahilej.
  4. Po Aleksandru Makedonskom su nazvani brojni gradovi (prema nekim izvorima čak njih 70), a najpoznatiji je svakako Aleksandrija, najveća egipatska luka i drugi po veličini grad u Egiptu, koji je osnovao 334. godine p.n.e. Interesantno je da je jedan grad, Bukefaliju, veliki vojskovođa nazvao po svom konju, Bukefalu, nakon njegove smrti, 326. godine p.n.e. Pretpostavlja se da se Bukefalija nalazila u blizini grada Dželama u današnjem Pakistanu.
  5. Aleksandar Makedonski je, po dolasku u Atenu (nakon što ju je osvojio), posjetio Diogena u njegovom drvenom buretu na glavnom trgu, pošto je čuo zanimljive priče o njemu. Aleksandar je zatekao Diogena kako spava. Probudio ga je, predstavio mu se i pitao ga: “Šta želiš da ti učinim?”. Diogen mu je odgovorio: “Skloni se, zaklanjaš mi sunce”. Zadivljen njegovom reakcijom i jednostavnošću, Aleksandar Veliki je rekao: “Da nisam Aleksandar Makedonski, bio bih Diogen iz Sinope.”
  6. Od svoje prve pobjede koju je izvojevao sa osamnaest godina, pa do smrti, Aleksandar Makedonski nije izgubio niti jednu bitku. Za trinaest godina vladavine stvorio je carstvo od Makedonije do Indije, koje je veličinom nadmašivalo sva koja su do tada postojala.