Predavači sa Fakulteta za sport iz Nikšića demonstrirali su danas kroz igru kako se prepoznaju budući sportski talenti, te vrši provjera sposobnosti motoričkih parametara uz pomoć motoričkih testova.

U okviru festivala Otvoreni dani nauke predavači sa Fakulteta za sport su danas radili sa učenicima iz osnovnih škola “Luka Simonović” i “Bajo Pivljanin”. Koordinatori su veoma zadovoljni odzivom djece i raduje ih što žele da se bave sportom i njeguju sportski duh i disciplinu.

Predavači vrše procjenu  antropometrijskog statusa djece uz pomoć inovativnog instrumentaTanita vage koja omogućava procjenu strukture tijela emitovanjem niske i bezbjedne doze struje kroz organizam. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol i tjelesna visina) TANITA vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tijela.

Osim generalnih podataka vezanih za procenat masti, vaga pruža mogućnosti o uvidu u segmentnu analizu procenta masti, (procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi.