Ulaz za sve segmente festivala je besplatan

Podgorica, 9-11. oktobar 2017
9. oktobar

CEREMONIJA OTVARANJA FESTIVALA

Art @CMS

Izložba umjetničkih instalacija, radionica praćena popularnim predavanjima.

Realizacija: CERN, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke

Ciljna grupa: Najšira javnost

Program ceremonije otvaranja

Zgrada Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-15:00h

9 – 11. oktobar

Art @CMS

Izložba umjetničkih instalacija, radionice praćene popularnim predavanjima

Realizacija: CERN, Univerziteta Crne Gore i Ministarstvo nauke

Ciljna grupa: Najšira javnost

 

Zgrada Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore

9.oktobar, 12:00-17:00h
10.i 11. oktobar 9:00 – 17:00h

Pročitaj više

 

 

9 – 11. oktobar

Umjetničko predstavljanje naučnih projekata finansiranih kroz program HERIC Ministarstva nauke

 

Realizacija:

Projekat CS-ICT – Milena Živković, izrada murala

 

Ciljna grupa: Najšira javnost

Projekat CS-ICT – Zgrada Tehničkih fakulteta

 

Projekat CS-ICT
Izrada murala: 9.oktobar 12:00-16:00
10. i 11. oktobar 10:00-13:00 i 14:00-16:00

 

Pročitaj više

 

 

 

9 – 11. oktobar

Projekat KATUN – Nikola Latković, izložba fotografija i materijala prikupljenih na terenu

 

 

 

Ciljna grupa: Najšira javnost

Galerija Art, Trg nezavisnosti 1

 

 

9:00-14:00

 

Pročitaj više

 

 

 

9 – 11. oktobar

 

Projekat LOVĆEN – Luka Cakić, izrada ilustracija inspirisanih projektom, na licu mjesta

 

Ciljna grupa: Najšira javnost

Galerija Art, Trg nezavisnosti 1

 

14:00-19:00

Pročitaj više

 

 

 

 

 

9 – 20. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba „ Dnevnik jednog zvončića“

 

Realizacija: NVO Ekološko pravni centar, modna kreatorka Milena Đurđić i fotograf Dejan Kalezić

 

Ciljna grupa: Najšira javnost

 

Dvorac Petrovića Kruševac, Podgorica

9. oktobar:
18:00 – 20:00h

10 – 20. oktobar: 09:00-20:00h

Pročitaj više

10 – 11. oktobar

Fabrika znanja

(informacione tehnologije)

 

Realizacija: ComTrade Group, Beograd

 

Ciljna grupa: stariji od 10 godina

Program Fabrike znanja (PDF)

Univerzitet Donja Gorica
09.30 – 17:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

 

9-11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomski program: Veče sa zvijezdama

Realizacija: Savez radio amatera i Crnogorsko astronomsko drustvo

Uzrast: najšira javnost*

 

 

Šipcanik, vinograd Plantaže (Tuzi),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30-22:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Svi termini su popunjeni

Pročitaj više

 

 

 

 

10. oktobar (TBC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktni razgovor sa posadom NASE (Međunarodne svemirske stanice)

Realizacija: Radio klub „Podgorica“ i OŠ “21. Maj”

Ciljna grupa: osnovna škola

OŠ “21. Maj”

13h*
Svi termini su popunjeni

Pročitaj više

 

 

 

10. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Zona: Bolja povezanost i širenje izvrsnosti – Horizont 2020 i COST (Info dan i priče o uspješnim projektima)

 

JRC – Okrugli sto o Pametnoj specijalizaciji

 

Realizacija: Ministarstvo nauke

 

Ciljna grupa: stručna javnost

Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore – Plava sala

 

 

Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore -sala Senata

 

 

9:30h – 13:30h

 

 

 

 

14:00- 16:30

Pročitaj više

 

 

 

 

 

10. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini‐sajam “BIO‐ICT – nauka, inovacije i biznis za opšte dobro”
Realizacija: BIO ICT Centar izvrsnosti
Ciljna grupa: učenici srednjih škola, studenti i šira javnost

 

Zgrada Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore

 

 

11‐ 13h

 

Pročitaj više

 

 

 

 

 

 

 

10. i 11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocija asistivnih ICT tehnologija za osobe sa invaliditetom

Realizacija: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Ciljna grupa: Najšira javnost

Zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore

10. oktobar 14:30h
11.oktobar 12:00h

Pročitaj više

11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija istraživačkih projekata srednjoškolaca i studenata

Realizacija: Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete i NVO OCSI

Ciljna grupa: Nastavnici, srednjoškolci i studenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omladinski centar, Blok V, Trg Nikole Kovacevica 13b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

  1. oktobar

Otkrijte magične tajne biologije i hemije

 

Realizacija: Prirodno-matematicki fakultet UCG

 

Ciljna grupa: 9 – 18 godina *

 

Raspored radionica (pdf)

 

PMF, Odsjek za biologiju (zgrada Biotehničkog fakulteta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 17 h

 

* provjeriti bliže sadržaje radionica i u skladu sa tim planirati grupe

Pročitaj više

 

 

  1. oktobar

Promocija H2020 projekta Univerziteta Crne Gore “Virtuelno okruženje za istraživanja u Jugoistočnoj Evropi i Istočnom Mediteranu – VI-SEEM”

 

Realizacija: Centar informacionog sistema i PMF UCG

 

Ciljna grupa: studenti svih disciplina

 

PMF, Odsjek za biologiju (zgrada Biotehničkog fakulteta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikšić, 9-11 oktobar 2017
9 – 11. oktobar
STEAM and Media Lab:„Buđenje radoznalosti s Alisom u zemlji čuda“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija: PMF – Prof. dr Gordana Medin, Atelje Egziperi i Tehnopolis

Ciljna grupa: Najšira javnost, učenici osnovnih i srednjih škola

Zgrada Tehnopolisa,   Nikšić

10:00h – 16:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-20. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba o životu i radu grofa Sečenjija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija: Ambasada Madjarske, Filozofski fakultet UCG

Ciljna grupa: Najšira javnost

Filozofski fakultet, Univerziteta Crne Gore, Nikšić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. oktobar 12:00 Svečano otvaranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 20. oktobar 9:00- 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionice identifikacije i karakterizacije sportskih talenata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacija: Fakultet za sport

Ciljna grupa: učenici početnih razreda osnovne škole

 

 

 

 

 

 

Sportska sala Ekonomske škole, Nikšić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00- 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berane 9 – 11. oktobar 2017

 

 

9 – 11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arheološke radionice

Realizacija: Polimski muzej, Berane

Ciljna grupa: učenici osnovnih škola sa teritorije Opštine Berane, Opštine Bijelo Polje i Opštine Petnjica*

Samograd (Opština Bijelo Polje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Rustika (Bistrica, Opština Bijelo Polje) i

 

Torine (Opština Petnjica).

 

 

 

10:00 – 14:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Za organizaciju posjeta, potrebno je kontaktirati Polimski muzej

 

Pročitaj više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetinje 9 i 11. oktobar 2017
11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionica: „Savremene tehnike zaštite biljaka“

Realizacija: NVO Ekološko pravni centar, Gimnazija Cetinje, Prirodoslovni muzej Rijeka (Hrvatska), Primorski Univerzitet u Kopru (Slovenija).

Ciljna grupa: učenici srednje skole

Gimnazija Cetinje
10:00 – 14:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar, 9. i 11. oktobar 2017
9. oktobar
Izložba i likovne radionice učenika O.Š. „Jugoslavija“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija: O.Š. „Jugoslavija“

Ciljna grupa: učenici osnovnih škola i šira publika

Trg Vladimira i Kosare, Bar

18:00 – 20:00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

 

11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

Gimnazija “Niko Rolović”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

Šavnik, 9. oktobar 2017
9. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

JU Obrazovni centar
10h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

Žabljak, 9. oktobar 2017
9. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

Srednja mješovita škola “17. septembar”
15h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

Pljevlja, 10. oktobar 2017
10. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

Gimnazija “Tanasije Pejatović”
10h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

Plužine, 10. oktobar 2017
10. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

Srednja mješovita škola
15h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitaj više

Ulcinj, 11. oktobar 2017
11. oktobar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka u pokretu

Realizacija: PRONA

Ciljna grupa: učenici srednjih  škola

Srednja mješovita škola “Bratstvo jedinstvo”

Strateški partneri:

Medijski Partneri: